Osvetljavanje ofset ploča za ofset štampu - CTP Studio FENIKS PRINT

Osvetljavanje ofset ploča

Osvetljavanje ofset ploča je osnovna delatnost CTP Studio FENIKS PRINT doo. Preduzeće je ostvarilo veoma uspešnu saradnju sa većinom štamparija u svom okruženju koje rade ofset štampu, u oblasti tehničke pripreme i osvetljavanja ofset ploča.

Reprodukcija pripreme za štampu na ofset pločama je izuzetnog kvaliteta i uskladu sa svim grafičkim standardima. Pored izrade i osvetljavanja ofset ploča, svakodnevno se vrši i kontrola kvaliteta ploča, zatim merenje rasterskih vrednosti, kao i hemijska kontrola razvijanja.

Osvetljene ofset ploče se klijentima dostavljaju konzervirane, odnosno gumirane, na adresu.